چاپ ایمیل دسته: ورزش - - شناسه: 23016

چهارمین جشنواره بزرگ ورزش، بازی، نشاط و سرگرمی برگزار می‌شودچهارمین جشنواره بزرگ ورزش، بازی، نشاط و سلامتی با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز و سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار می‌شود....

چهارمین جشنواره بزرگ ورزش، بازی، نشاط و سلامتی با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز و سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار می‌شود.


آدرس کوتاه خبر: http://aynews.ir/23016

آی خبر © Aynews.ir 2007-2019