چهارشنبه, 28 سبتامبر 2022 - 09(Sep) 28 2022

انتخاب زبان

سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها سپهر ماشین سازی تبریز

شهریار نیوز دریاچه ارومیه

 

tabligh

یادداشت و گزارش

فرهنگی که با یک خطا فراموش می شود

on جمعه, 23 سبتامبر 2022 12:01
فرهنگی که با یک خطا فراموش می شود

خودرو وسیله حمل و نقل ترجیحی برای بسیاری از ساکنان شهر است ولی در کنار راحتی و مزیت هایش، ازدحام ترافیکی و آلودگی هوا را هم افزایش می یابد. علاوه...

مهری ترکمنی زندی – بر اساس نتایج تحقیق دانشگاهی یک رابطه مستقیم بین کیفیت سود و اندازه شرکت های ایرانی و فرصت های سرمایه گذاری وجود دارد.

 

بر اساس یافته ها و تحقیقات ما، به صورت کلی رابطه مستقیم بین کیفیت سود و اندازه شرکت های ایرانی و فرصت های سرمایه گذاری وجود داشته و این موضوع نشان دهنده رابطه معکوس بین نوسان پذیری جریان نقدی عملیاتی و کیفیت سود بوده است.

تحقیق مورد اشاره بنده با موضوع «بررسی اهمیت نسبی ویژگی های شرکتهای ایرانی در تعیین کیفیت سود و مقایسه تطبیقی آن با بازار سرمایه سایر کشورها» بوده است که به نتایج قابل توجهی رسیدیم.

از آنجاییکه گزارش و تعیین میزان سود سازمان و واحدهای گزارشگر در کانون توجه صاحب نظران حسابداری قرار داشته است، کیفیت سود یکی از مهم ترین حوزه های نظری حسابداری است و همواره بر میزان اهمیت آن تأکید می شود.

اما هدف این تحقیق یافتن عوامل تأثیر گذار بر روی کیفیت سود شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران است، اما نبود یک معیار کلی و جامع برای کیفیت سود و مقیاس های دقیق و مبتنی بر روش های آماری اثبات شده: یکی از مشکلات عمده موجود بر سر راه تحقیقات پیشین درباره ی سنجش تأثیر گذاری عوامل گوناگون بوده است.

 ما در این مقاله بر این مشکل فائق آمده ایم. همچنین در میان خیل مطالعات انجام شده هیچ یک قادر به ارائه تصویر مقایسه ای از وضعیت سود شرکت های ایرانی در مقایسه با سایر کشورها نبوده اند، مقایسه ی کیفیت سود شرکت های ایرانی با سایر کشورها یکی دیگر از اهداف این مقاله است.

جامع بودن معیار اندازه گیری کیفیت سود؛ یکی از شاخص ترین مزایای این تحقیق نسبت به تحقیقات گذشته است. ما کیفیت سود را با استفاده از هفت مشخصه سود (میزان مربوط بودن سود؛ کیفیت اقلام تعهدی؛ به موقع بودن سود ؛ محافظه کارانه بودن سود؛ هموار بودن سود ؛ پایایی سود و قابلیت پیش بینی سود) مورد اندازه گیری قرار داده ایم.

متغیرهای مستقل تحقيق ما در سطح هر شرکت نیز عبارتند از اندازه شرکت، نوسان پذیری فروش نوسان پذیری جریان های نقدی فراوانی وقوع زیان و فرصت های سرمایه گذاری پیش روی شرکت. دوره زمانی تحقیق برای شرکت های ایرانی برابر با ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ و برای شرکت های خارجی برابر با ۱۹۹۲-۲۰۰۳ میلادی بوده است.

نتایج ما به صورت کلی حاکی وجود از رابطه مستقیم بین کیفیت سود و اندازه شرکت های ایرانی و فرصت های سرمایه گذاری بوده و نشان دهنده رابطه معکوس بین نوسان پذیری جریان نقدی عملیاتی و کیفیت سود بوده است.

همچنین ما به این نتیجه رسیدیم که در ایران در طی سال های مورد مطالعه عامل نوسان پذیری جریان های نقدی نسبت به سایر کشورها از اهمیت و تأثیر گذاری کمتری بر روی کیفیت سود حسابداری برخوردار بوده است.

 کلمات کلیدی: کیفیت سود ، شاخص جامع کیفیت سود، مشخصه های شرکت ، مقایسه تطبیقی

مهری ترکمنی زندی


خواندنی ها

صندوق عدالت قاجاری

صندوق عدالت قاجاری

آی نیوز؛ رسول پورزمانی - یکی از موارد مهم مربوط به دوره قاجار که عموم ایرانیان آگاهی چندانی از آن ندارند و مربوط به دوران ناصرالدین شاه می شود تشکیل...

تولید آب آشامیدنی از نور خورشید با مواد پایدار و ارزان

تولید آب آشامیدنی از نور خورشید با مواد پایدار و ارزان

محققان دانشگاه "ساوث استرالیا" موفق شدند با استفاده از مواد پایدار و مقرون به صرفه از نور خورشید برای تولید آب آشامیدنی پاک و ایمن بهره ببرند که می‌تواند زندگی...

پایگاه  خبری آی خبر

زمینه رسانه، اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
علی عباسی نهاری
آدرس: تبریز - چهارراه شهید بهشتی - ابتدای خیابان شهید منتظری - جنب دبستان فارابی و بیمه دانا - پلاک 75 طبقه 1 تلفن تماس:  04133355855- 09149160116
پست الکترونیک: info@aynews.ir a89ab@yahoo.com
شماره مجوز 94/1417

________________________

 

آی خبر © Aynews.ir 2007-2022
2022-09-28 - 1386