چاپ ایمیل - شناسه: 18173

گزارش تصویری / ادامه ترمیم ایستگاه های اتوبوس بی آر تی

گزارش تصویری / ادامه ترمیم ایستگاه های اتوبوس بی آر تی گزارش تصویری / ادامه ترمیم ایستگاه های اتوبوس بی آر تی گزارش تصویری / ادامه ترمیم ایستگاه های اتوبوس بی آر تی گزارش تصویری / ادامه ترمیم ایستگاه های اتوبوس بی آر تی گزارش تصویری / ادامه ترمیم ایستگاه های اتوبوس بی آر تی گزارش تصویری / ادامه ترمیم ایستگاه های اتوبوس بی آر تی گزارش تصویری / ادامه ترمیم ایستگاه های اتوبوس بی آر تی گزارش تصویری / ادامه ترمیم ایستگاه های اتوبوس بی آر تی گزارش تصویری / ادامه ترمیم ایستگاه های اتوبوس بی آر تی گزارش تصویری / ادامه ترمیم ایستگاه های اتوبوس بی آر تی گزارش تصویری / ادامه ترمیم ایستگاه های اتوبوس بی آر تی

منبع عکس ها:شهریار


آدرس کوتاه خبر: http://aynews.ir/18173

آی خبر © Aynews.ir 2007-2019